17-11-2022

Hvad er forskellen på forskudsopgørelsen og årsopgørelsen?

Måske har du allerede modtaget Skattestyrelsens udkast til din forskudsopgørelse for 2023?

På forskudsopgørelsen ses Skats forslag til, hvordan dine indtægter kan være i det kommende år. Men det ER KUN et forslag!

Hvad er forskellen på årsopgørelse og forskudsopgørelse?

Det er alle borgeres pligt at selvangive deres indtægter og fradrag. Det sker via selvangivelsen. Men nu om dage - pga. af bl.a. kildeskat, automatiske indrapporteringer fra din(e) bank(er) og velgørende organisationer - får Skat for mange mennesker med ukomplicerede skatteforhold automatisk tilsendt alle nødvendige oplysninger, og disse mennesker behøver i realiteten ikke at tilføje eller ændre noget som helst i selvangivelsen. Selvangivelsen kan tilrettes på Skats hjemmeside efter, at Skat har beregnet den foreløbige årsopgørelse. Det sker typisk i april. 

Årsopgørelsen er den endelige opgørelse af dine indtægter, pensionsind- og udbetalinger og fradrag. Den viser, hvor meget du i realiteten skal betale i skat. Den gælder for året før. Den udkommer omkring 1. marts og er tilgængelig via Skats hjemmeside. Du modtager ikke noget fysisk brev med årsopgørelsen, med mindre du direkte har bedt om det ved henvendelse til Skat eller via Skats hjemmeside. 

Forskudsopgørelsen derimod er dit budget med hensyn til indtægter, pensionsbetalinger for fradrag for det kommende år. Det benytter Skat til at ansætte din månedlige kildeskattebetaling. Det gælder uanset, om du er i arbejde, selvstændig erhvervsdrivende, pensionist eller på anden form for overførselsindkomst.

Fra november/december opfordres du til at justere din forskudsopgørelse, hvis der er ændringer i dine indtægtsforhold, som kan have indflydelse på din skattebetaling. Men forskudsopgørelsen kan reelt ændres også i løbet af indkomståret, hvilket kan føre til ændret skattebetaling for resten af årets måneder. 

Ja, faktisk skal også børn helt ned til 0 år i praksis udfylde selvangivelse og forskudsopgørelse. Det gør forældrene på deres vegne. 

Hvad skal du gøre med forskudsopgørelsen?

Skattevæsenets ansættelse af indtægter m.m. for dit kommende indkomstår er ikke nødvendigvis den bedste for dig. Afhængigt af indtægtsændringer, pensionsindbetalinger og fradrag kan din samlede skattebetaling for næste år blive anderledes end tidligere år.

Hvis dine oplysninger er anderledes end tidligere, kan du enten komme til at få et større beløb tilbage i skat eller skulle betale restskat.

Alternativ og kreativ brug af for meget eller for lidt betalt skat

Der er mere end én måde at forholde sig til dette på. Der findes kreative måder at udnytte både for meget betalt skat og restskattebetaling på, som er fuldt lovlige. 

For flere år siden var der rige danskere, der benyttede Skat til opsparing af flere hundrede tusinder kroner om året til en positiv forrentning, der var større, end hvad bankerne kunne tilbyde. I 2022/2023 med en forrentning på 0,0 %, slipper disse mennesker helt for at betale negativ indlånsrente på -0,6 % ved at spare op via Skat, hvis de indbetaler ekstra meget i skat – mere end de i realiteten skal betale.


Skat er dog opmærksom på, at borgerne kan benytte Skat som en indlånsbank. Opdager myndigheden derfor, at du synes at betale forholdsvis store ubegrundede beløb i skat i løbet af året, kan de henvende sig til dig for at få forskudsopgørelsen justeret og standset forehavendet. 

Du kan f.eks. benytte Skat til:

Herover ses i kort form forskellen mellem forskudsopgørelsen og årsopgørelsen. Klik på billedet for at se det større.

  • At spare op for dig, så du får penge tilbage i skat til april 2023. De penge du sparer op på denne måde, er til en højere forrentning, end du kan få i din bank. Til gengæld skal du klare dig for mindre per måned end året før. For nogle er det ikke noget problem. Den renteindtægt, du får af din opsparing hos Skat, bliver i modsætning til bankens indlånsrente ikke beskattet (hvis den er større end 0,0 %). Din forrentning hos Skat i 2021 var på 0,0 %. Men hvis du havde dine penge stående i banken, skulle du måske betale negativ rente, og så ville du med opsparing hos Skat slippe for at betale for at have penge i banken. Den overskydende skat bliver udbetalt i april.

  • At spare op til ferie. Selvom opsparingen hos Skat ikke sker for at tjene skattefrie renteindtægter, kan det stadig være en god idé at betale for meget i skat. Det kan være nyttigt, hvis du ikke har særligt mange penge i banken og ikke er særlig god til at sætte et beløb til side hver måned til opsparing. Ved at ændre forskudsopgørelsen kan du sikre dig, at et antal tusinde kroner udbetales i april, så har penge til at betale for den kommende sommerferie. 
  • At få dine penge til at strække sig længere. Du kan så at sige låne penge hos Skat. Måske er det endda billigere for dig end at låne i banken. Det sker, hvis du angiver dine indtægter til at være til at være lavere, end de faktisk er. Men det er en stakket frist, for du slipper ikke for at betale den skat. Men kan du klare det, er det en måde midlertidigt at få flere penge mellem hænderne hver måned. 

  • At udskyde restskattebetaling. Skal du betale restskat til april, kan du vælge IKKE at betale lige her og nu. Du kan faktisk skubbe betalingen til året efter. Der tilskrives dig renter for den ikke-betalte skat, men det kan være en måde at få pengene til strække længere her og nu. Men i sidste ende kommer du til at betale restskatten inklusive renter. Renten er ca. 1,7 % op til 1. juli. Derefter er den 3,7 %.

  • At undgå indeholdelse af overskydende skattepenge. Hvis du skylder det offentlige penge, vil for meget betalt skat først gå til at dække din gæld til det offentlige. Det kan være udmærket, hvis du ikke normalt har økonomi til at betale afdrag på den offentlige gæld. Offentlig gæld kan her være et boligstøttelån, hvor du har 6 års rentefrihed men ellers selv forventes at betale af på gælden efter din økonomiske formåen. Bemærk, at dette kan svige til dig i sidste ende og gøre det sværere at få betalt din gæld til offentlige i tide, så du kommer til at betale renter. 

  • At få flere penge i hånden de sidste måneder af året. Hvis du et år derimod vil få brug for din kommende overskydende skat og derfor ikke ønsker, at Skat skal afbetale på din offentlige gæld, kan du i tide før et års udløb (flere måneder i forvejen er godt) justere din forskudsopgørelse, så du ikke skal have skat tilbagebetalt. Dermed har du realiteten flere penge til rådighed i de sidste måneder af året. For at opnå dette, skal du angive en lavere indtægt, end der er angivet i forskudsopgørelsen. 
  • Er ingen af disse 6 forhold attraktive for dig, er det nok bedst at justere din forskudsopgørelse, så den passer bedst muligt til dig, så du hverken skal have særligt mange penge tilbage i for meget betalt skat eller skal betale restskat, som kan slå hul i dit budget.

Hvis du er på overførselsindkomst

Som modtager af overførselsindkomst henvender Udbetaling Danmark sig måske til dig i løbet af året, hvis styrelsen finder, at der er stor uoverensstemmelse mellem din skatteindbetaling og dine indtægter. Det kan være en fordel for dig, hvis du ikke har været opmærksom på at ændre din forskudsopgørelse.

Afdragsordning

Man kan få en afbetalingsordning for gæld til det offentlige, hvor du selv i høj grad bestemmer, hvor meget eller lidt du skal betale per måned, indtil gælden er betalt. Det kan gøres via Borger.dk for Udbetaling Danmarks vedkommende eller i dette tilfælde via Skats hjemmeside

Løbende ændringer af forskudsopgørelsen

Din forskudsopgørelse kan altid ændres - ikke kun i december. Ændrer du din forskudsopgørelse i løbet af året, reflekteres ændringerne i skattebetalingen for den kommende måned. Dermed kan du enten komme til at få flere penge til rådighed, end du troede du skulle have, eller betale en Skat i bedre overensstemmelse med dine indtægter, så du slipper for at betale restskat.

Du kan selv ændre din forskudsopgørelse på www.Skat.dk. Eller du kan ringe til Skattestyrelsen på tlf. 72 22 18 18 og få dem til at gøre for dig, hvis du ikke er ferm med selvbetjening via Internettet. Du kan dog risikere at være i telefonkø i længere tid, så hav tålmodighed.

Mød os i PC-mødestedet

Alternativt kan du møde op i PC-mødestedet med et overslag over det kommende års indtægter, pensionsindbetalinger og fradrag. Så vil de frivillige forsøge at bistå dig med at betale en skat, der passer bedre til dig.

Men bemærk: De frivillige kan ikke gøres ansvarlige for deres rådgivning. De kan kun komme med forslag. Det er din afgørelse og dit ansvar alene, hvad der skal ske med din Skat, ikke de frivilliges. Vi vil ikke presse dig til noget.  

Med venlig hilsen

Seneste kommentarer

16.09 | 14:45

Ja, og hvor kan man dog ønske at langt flere russere fik VPN-tilgang til verden uden for de putinstyrede kanaler. - 

01.06 | 09:36

Lyt til Danmarks bedste radiostationer og podcasts gratis på https://www.megaradio.dk/

01.05 | 11:41

God funktionel beskrivelse.
Appen Flyt til Ios har dog fået rigtig dårlig kritik, men heldigvis har jeg gode erfaringer med Samsungs Smart Switch.

30.12 | 10:15

glædelig jul og godt nytår
til jer alle
hilsen kurt

Del siden