01-03-2021

Fupopkald og uønsket markedsføring på telefonen – hvad kan du gøre ved det?

Inderne har en national app på deres smartphones, som blokerer opkald fra call centre, fupopkald og telefonphishing-forsøg, fordi det ellers ville være et kæmpe problem i landet. 

En veninde fra Jylland ringede for nyligt til mig. Under samtalen fortalte hun, at hun var blevet ringet op fra et nummer, der starter med +25 – altså med landekoden 25, ligesom vi i Danmark har +45 og Storbritannien +44.

Med en hurtig søgning via Google, fandt jeg en kort besked i resultatlisten, der fortalte, at landet med landekoden 25 er Somalia. Det fik jeg sagt til hende, og hun kender ikke nogen fra Somalia. Så anbefalingen fra min side var, at hun skulle lade være med at ringe tilbage.

Men det er ikke nødvendigvis korrekt, at landekoden +25 er Somalia. Det skyldes, at når nummeret starter med +25, er koden i virkeligheden 3-cifret. Der er derfor følgende muligheder for lande:

+250 Rwanda
+251 Etiopien
+252 Somalia
+253 Djibouti
+254 Kenya
+255 Tanzania
+256 Uganda
+257 Burundi
+258 Mozambique

Og veninden fortalte så i en senere telefonsamtale, at landekoden faktisk var +250 og opkaldet dermed fra Rwanda. Jeg er selv for nyligt flere gange blevet ringet op fra Rwanda, hvor jeg ikke kender ét eneste menneske, så vidt jeg ved. Jeg har en iPhone, og Apple har været så flink i sine telefoner at indbygge visning af, hvorfra i verden opkaldet kommer. Det kan være fra London, England, Storbritannien; Taiwan; Østrig; eller Rwanda, som det var tilfældet her.

Se hvilket land en landekode svarer til

Viser din telefon ikke selv, fra hvilket land der ringes, kan du selv slå op det op via Google. Søg efter ”landekode xxx”. Du kan se alle verdens landes landekoder her:

Fupopkald: Wangiri

Nogle af opringningerne fra udlandet, som danskerne har oplevet, er af en karakter, som beskrevet herunder. 

Opringning for at få én til at ringe tilbage, kaldes på japansk for Wangiri. Det fungerer på denne måde:

 1. Du ringes op.
 2. Tager du telefonen, lyder der måske musik i baggrunden, og der siges noget i retning af, at det er et "priority call", hvorefter røret lægges på i den anden ende.
 3. Det kan også ske, at der gives et klemt og så et halvt klemt, hvorefter opkaldet standser af sig selv, førend du har haft en chance for at tage telefonen.
 4. Nogle ringer så af høflighed tilbage for at høre, hvad det drejer sig om.
 5. Men så tæller taxameteret, for du kommer til at tale med en telefonsvarer – og det koster høj minuttakst.
 6. I Rwandas tilfælde er det 13,88 kr. per minut via TDC.
 7. Du er faktisk blevet ringet op af en computer, der ringer til et meget stort antal numre.

Tag f.eks. telefonnummeret +251 92 691 5952. +251 er Etiopiens landekode og nummeret starter med 92. Numre, der starter med et 9-tal, er ofte overtakserede telefonnumre, hvor ejeren af nummeret modtager betaling for hvert minut, der ringes til det. Det er på denne måde, der tjenes penge på opkaldet. 

Dette fænomen kan også ske via danske telefonnumre, der starter med +45 7x (f.eks. 70 eller 78), hvor det er udlændinge i et andet land, der ringer op via et dansk nummer – f.eks. fra et indisk eller pakistansk call center, og som forsøger at lokke penge ud af én ved at tilbyde en eller anden tvivlsom service. Der kan f.eks. blive sagt ”Microsoft Support” på engelsk med tyk hindi-accent i den anden ende. Og grunden til det uopfordrede opkald er, at firmaet angiveligt har været i stand til at konstatere computervirus eller et andet problem på din Windows-pc - uanset om du nu har en sådan eller ej - for Windows har en markedsandel på ca. 80 procent, så det har du nok!

Eller der hævdes, at du skylder Skat penge, som i øvrigt nemt kan betales ved at købe iTunes-gavekort (som egentligt er tiltænkt køb af apps og musik m.m. på iPhones og iPads) i den lokale kiosk og overføre disses numre til "skattevæsenet" – så er restskatten da betalt! Dermed kan den specielle pengeoverførsel næppe heller spores tilbage til bagmændene.

Vær opmærksom på, at Microsoft ALDRIG ringer til dig, uden at du selv først har ringet til dem for at få hjælp til et problem. Så det er et forsøg på at få penge ud af dig ved at få dig til at videregive dem dine VISA- eller MasterCard-oplysninger, så de kan udføre deres ”tjenester” på din pc.

I lande som Indien og Pakistan er denne form for henvendelse en hel industri. Mange mennesker erhverver sig dér med denne form for arbejde til en ringe løn, mens ejeren af call centret bliver rig og måske endda er en del af det lokale jetset.

I visse lande kaldes disse opkald fra telemarketing call centre for telefon-spam. Det svarer til de uønskede e-mails, som du modtager i din spam-postmappe. De fleste spam-e-mails bliver automatisk sorteret fra og når end ikke frem til dig, fordi de frasorteres af din e-mailudbyder. Andre gør dog, men de fleste af disse ryger i din mappe med uønsket post – og du ser dem muligvis aldrig.

Sådan finder du ud af noget om telefonnummeret

Hvis du er i tvivl om telefonnummeret har med et fupopkald at gøre, kan du simpelthen søge på Google efter nummeret. Du kan finde nummeret i opringningsappen ved at gå til fanen med listen over de seneste opkald. Søg simpelthen efter telefonnummeret uden nogen anden tekst. 

Jeg er selv ofte blevet ringet op fra England. Det er altid forskellige numre, hvilket er typisk for call centre, som har en pulje af numre, som medarbejderne ringer fra. Jeg har prøvet at løfte røret for at høre, hvem det i grunden er, der ringer, og hvad vedkommende vil. Det er ofte en engelsktalende mand eller kvinde med pakistansk eller indisk accent, der taler, men undertiden taler vedkommende perfekt indfødt engelsk.

Ved søgning efter opkalderens telenummer +442045427673 på Google finder jeg hjemmesiden www.180.dk, som advarer mod dette nummer, hvor det rangeres som ”bad” (slemt) med 83 procent af 36 afgivne stemmer, der allerede har søgt på det, og vurderet det til enten bad, neutralt eller godt.

Læg mærke til, at telefonnummeret er opbygget på en ganske særlig måde:  +4420 45 427673. Idéen er at forlede dig til at tro, at nummeret er dansk ved, at de første to cifre i det godt nok kun 8-cifrede telefonnummer er 45 – altså tilsyneladende landekoden for Danmark. Det faktiske britiske telefonnummer er (+44) 2045427673 og altså slet ikke et dansk telefonnummer.

Bliver der gjort noget ved fupopkald og telemarketing?

Lad os se på et land, hvor dette problem er enormt. Indien er et land, hvor der findes en lang række telemarketing call centre, hvis medarbejdere ringer eller sender SMS’er mange gange om dagen til hver inder med en smartphone – og over 700 millioner indere ud af en befolkning på ca. 1,4 milliarder har i dag en smartphone. For dem er det et ægte problem med de mange opkald, som virker forstyrrende og kan gøre telefonen til en pestilens fremfor en velsignelse.

Apples vægring mod blokering af telefonnumre

I 2018 stillede den indiske premierminister Modi sammen med telemyndigheden TRAI, der regulerer telekommunikationsnetværk i Indien, et ultimatum til Apple om at tillade installation fra firmaets appbutik af TRAI’s app (se billedet øverst til venstre) til blokering af fupopkald og telemarketing – ellers ville iPhones i landet blive koblet af telenettet.

Apple er meget varsom med hensyn til privatlivsbeskyttelse og havde hidtil ikke villet tillade, at en myndighed via en app fik adgang til opkaldslisten og listen over, hvem der har foretaget (i dette tilfælde reklame- og phishing-) opkald og sendt reklame-SMS’er i iPhones.

Det er forståeligt nok, da privatlivets beskyttelse er endnu vigtigere for Apple, end det har vist sig at være for Google, der står bag Android-styresystemet, som findes på ca. 73 procent af verdens smartphones. Ikke mindst fordi iPhones er de foretrukne smartphones blandt mange landes myndigheder og i forretningslivet verden over – og det endda til trods for prisen på telefonerne, som er de højeste på markedet.

Den væsentligste grund til den store udbredelse af Apples iPhones i disse kredse er, at Apple i en årrække havde købt eksklusivretten til at tilgå e-mail- og kalendertjenesten på Microsoft Exchange-servere i smartphone-verdenen. Google havde ikke med Android-e-mail- og kalender-apps tilsvarende adgang til e-mailkonti, der ligger på Exchange-servere. Det kostede sikkert Apple dyrt at opnå og beholde denne eneret, men de tjente uden tvivl endnu flere penge med denne ret, end de betaler til Microsoft for den.

F.eks. måtte Gladsaxe Kommune udskifte indkøbte Android-telefoner, som alle medarbejdere havde fået udleveret, med dyrere iPhones blot for, at de kunne få adgang til deres medarbejder-e-mail og -kalender, som tilgås via kommunens Microsoft Exchange-servere.

Så kommunen ville hellere bekoste nye og dyrere telefoner end at omlægge de to nøglefunktioner for medarbejderne i kommunen til en anden tjeneste fra et andet firma.

Google har tilsvarende e-mail- og kalendertjenester, men der kan være et privatlivsbeskyttelsesproblem pga. den i EU i 2018 indførte GDPR-lovgivning, der kraftigt begrænser, hvordan personfølsomme data må anvendes, deles, behandles og styres – især i betragtning af Googles omfattende datahøst ved anvendelse af deres tjenester, som kan være uforenelig med dansk og EU-lovgivning gældende for myndigheder.

Android-telefoner har dog haft mulighed for at tilgå Exchange-servere, efter, at Microsofts Outlook-app er blevet tilgængelig dér.  

Hvis indiske (eller for den sags skyld et andet lands) myndigheder pludselig får adgang til opkaldslisten og SMS’er modtaget på smartphonen via en app, vil disse virksomheder og regeringsorganisationer verden over måske vælge Apple fra og i stedet købe og benytte såkaldte gov-phones – telefoner godkendte af efterretningstjenester med meget begrænsede appbutikker og stærk end-to-end-kryptering. Dermed ville Apples markedsandel i verden falde drastisk fra de ca. 24 procent, som firmaet havde i sidste halvdel af 2020. I Danmark havde Apple dog en markedsandel så høj som ca. 60 procent, så her er iPhone nærmest en allemandstelefon.

Den indiske TRAI-app (se billedet øverst til venstre), der kaldes DND (engelsk for Do-Not-Disturb, som betyder Forstyr Ikke), blev dog godkendt af Apple i december 2018, idet firmaet bøjede sig, hvorved inderne også på disse smartphones kunne melde telefonnumre som spam og derved opnå fælles national blokering af uønskede og forstyrrende opkald og SMS’er – uanset mobiltelefonleverandør og teleselskab.

Hvordan blokerer du selv et telemarketingstelefonnummer?

I Danmark findes der på nuværende tidspunkt ikke en offentlig udviklet app til blokering og anmeldelse af uønskede opkald, men hvem ved? Problemet med fupopkald og telefon-spam har været stigende i 2019/2020, så måske kan det med tiden blive et folkeligt krav.  

Indtil da kan du på din smartphone selv blokere telefonnumrene. Men da disse driftige call centre har en pulje af telefonnumre, som de gentagne gange ringer op fra med forskellige telefonnumre, kan det tage et stykke tid at få blokeret dem alle på telefonen.

Du kan dog også melde numrene til dit teleselskab, som så vil tage stilling til, om de skal blokeres for alle deres kunder og måske endda for alle danske teleselskabers kunder – hvis der da finder et sådant samarbejde sted mellem dem.

Søg markedsføringsbeskyttelse – Robinsonlisten

Min bror, der nu i en længere årrække har boet og arbejdet i Norge, kan jeg slet ikke ringe direkte op til. Jeg ryger straks på hans telefonsvarer. Og hvorfor er han ikke tilgængelig via sin mobiltelefon?

Han har meddelt mig, at han holder sin mobiltelefon helt slukket og kun tænder den, når han skal tjekke telefonsvareren, se modtagne SMS’er eller selv ringe op.

Dette skyldes, at han ikke ønsker de mange telemarketing-opkald, som er almindelige i Norge. I Norge er der åbenbart frit slag for virksomheder til at ringe sagesløse borgere op på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet – i arbejdstiden, mens man tilbereder mad, spiser, ser tv eller hygger sig med familien.

I Danmark har du måske oplevet at blive ringet op af telemarketingfirmaer, der tilbyder abonnementer på aviser, tilmelding til bogklubber, sygetransport, forsikringer, sponsorater for godgørende organisationer, meningsmålingsinstitutter, sultne teleselskaber og elselskaber, der vil have dig til at skifte over til dem. Uopfordrede opkald fra netop disse typer organisationer er lovlige i Danmark men ikke for andre typer af firmaer.

Men disse lovlige firmaer og organisationer skal dog respektere de borgere, der ikke ønsker at modtage opkald fra dem. En ting, du kan gøre for at blive fri for opkaldene, er naturligvis at blive udeladt af telefonbogen. Så kan de ikke finde dig. Alt du skal gøre, er at ringe til dit teleselskab og bede om at blive fjernet fra telefonbogen.

Men ønsker du stadig at stå i telefonbogen, har du en i international sammenhæng usædvanlig mulighed i Danmark: du kan komme på Robinsonlisten.

Robinsonlisten er et af myndighederne styret register over telefonnumre på de personer, der ikke ønsker at modtage telemarketingsopkald – heller ikke fra de ovennævnte organisationer.

Der kan dog gå op til 3 måneder, før alle firmaer, der abonnerer på listen, har opdateret deres oplysninger. Du kan blive sat på Robinsonlisten ved gå til Borger.dk og logge på med dit NemID:

Men hvis du allerede står i disse firmaers database, så kan du stadig blive ringet op. Du kan ifølge databeskyttelsesbekendtgørelsen, GDPR, fra 2018 bede om at blive slettet fra opringende firmaers kartoteker. Det gør du ved at henvende dig til firmaet per telefon, e-mail eller brev.

Henvendelse til Forbrugerombudsmanden

Hvis firmaet selv efter denne henvendelse ikke respekterer at afstå fra at henvende sig til dig, kan du bede Forbrugerombudsmanden om at tage affære. Du skal dog være opmærksom på, at du skal være hurtigt ude, for firmaer er ikke forpligtede til at gemme optagne telefonsamtaler med dig særligt længe.

Jeg har selv været involveret i en kvindelig klients anmeldelse af et elselskab, der uopfordret ringede hende op for at tilbyde hende at skifte til deres (måske) billigere elleverance. Efter kundemedarbejderens salgstale, bad hun denne om at sende yderligere oplysninger om tilbuddet per e-mail, så hun i ro og mag og sammen med mig kunne vurdere, om tilbuddet var noget for hende. Men de sendte hende i stedet straks en kontrakt til underskrift på fremtidig levering af el fra dem.

Det ville hun ikke acceptere. Hun skrev en vred klage til elselskabet, som dog ikke reagerede på henvendelsen og sendte senere en rykker for manglende svar.

Vi udformede derfor sammen en klage om ulovlig markedsføring og brud på god markedsføringsskik til Forbrugerombudsmanden (www.forbrugerombudsmanden.dk).

Denne henvendte sig til elselskabet, som måneder senere vendte tilbage og sagde, at de desværre ikke længere havde optagelsen af telefonsamtalen, da der var gået for lang tid. De gemte desværre kun optagelser af telefonsamtaler i en måned, og henvendelsen var kommet for sent. Dermed kunne Forbrugerombudsmanden ikke gøre mere.

Men det viste sig, at henvendelsen fra kvinden og Forbrugerombudsmanden var afsendt 14 dage, før elselskabet ifølge egne regler ville slette gamle optagelser. Dermed havde firmaet bevidst løjet og trukket sagen i langdrag over for både hende og Forbrugerombudsmanden, så samtalen kunne blive slettet. 

Derefter besluttede vi at henvende os til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk) pga. brud på persondatabeskyttelsesloven af 2018 (GDPR). Datatilsynet valgte at tage sagen op.

Tilsynet fandt, at firmaet groft og med vilje havde omgået loven ved bevidst at have forsinket behandlingen af sagen og derved ikke sikret sig optagelsen af samtalen og ikke svaret på kvindens henvendelse, så firmaet ikke skulle få en påtale af Forbrugerombudsmanden. Der blev i sagen dømt til fordel for den forurettede kvinde, men firmaet blev dog ikke idømt en bøde.

Det pågældende elselskab har på sociale medier fået ry for dårlig markedsføringsskik og efter uopfordrede telefonopkald – uden kunders udtrykkelige underskrift – at have tilmeldt sig selv som elleverandør for disse og afbestilt elleverance fra deres tidligere elselskab.

Forbrugerombudsmanden kendte til flere tilsvarende sager vedrørende elselskabet. Den omtalte kvinde blev dog ikke automatisk tilmeldt deres elleverance, men fik blot ikke det, hun bad om: yderligere skriftlig information, så hun i ro og mag kunne overveje tilbuddet. Hun fik i stedet en kontrakt til digital underskrivelse.

PC-mødestedet: Bloker opkald fra hemmelige numre

Nogle mennesker tager simpelthen ikke telefonen, hvis der ikke vises et navn eller et nummer på skærmen. Er det et hemmeligt nummer, vælger de ikke at løfte røret.


Der kan være call centre, der ringer fra udlandet med hemmelige numre. Man kan ikke blokere et nummer, man ikke kender, vel?


En smartphone har mulighed for at blokere hemmelige numre i almindelighed. Er der blokeret for dem, kan ingen med hemmeligt nummer komme igennem. Der kommer heller ingen lyd fra telefonen, når det sker.


Hvis der vises et nummer (endda et dansk nummer fra en indkøbt nummerpulje) er der en endnu mere drastisk løsning på problemet med disse opkald fra call centre. Det er at blokere for numre, der ikke står i telefonens telefonbog.


Kun personer og firmaer med numre registreret i telefonens telefonbog kan komme igennem. Begge muligheder forefindes på såvel iPhone og Android-telefoner.


Blokeringen svarer til, hvad du allerede kan gøre på Facebook, Messenger og andre sociale medier. Du kan endda gøre det med e-mail.


På iPhone går du til


Indstillinger > Telefon > Ignorer opkald fra ukendte


Opkald fra ukendte numre vil være lydløse, sendes til telefonsvareren og vises på listen Seneste. Indgående opkald fra personer i dine kontakter, fra dine seneste udgående opkald samt fra Siri-forslag vil ikke være lydløse.


Hvis en person med hemmeligt nummer virkeligt ønsker at komme igennem til én person, der blokerer sådanne, må vedkommende ved netop det opkald skrive en forvalgskode, så dennes nummer alligevel vises.


På en iPhone kan du vise dit hemmelige telefonnummer igen ved at gå til:


Indstillinger > Telefon > Vis mit nummer


Alvorlige konsekvenser af denne sammenkoblede blokering

I 2024 er de to ting dog koblet sammen til en enkelt. Et enkelt tryk på en knap under Indstillinger, og begge dele er slået fra. Der kommer ingen lyd fra telefonen, når der ringes. Den vibrerer heller ikke. Det eneste tegn på, at noget er sket, er, at der lægges en besked på telefonsvareren, hvilket du også får at vide.


Det kan synes som den enkleste og mest ukomplicerede løsning for telefonbrugeren, men denne sammenkobling kan have yderst alvorlige konsekvenser.


Jeg har skullet bistå to personer, der begge var plaget af call-center-opkald, og som oplevede sådanne uheldige virkninger.


 1. Lægen ringer. En kvinde havde således slået både hemmelige og ukendte numre fra. Hun havde ikke ønsket at benytte en digital telefonsvarer, så den var slået fra hos teleselskabet. Hun havde fået en tid af hospitalet til en lægesamtale via sin sundheds-app. Hospitalet ville ringe til hende på et bestemt tidspunkt. Hun sad ved telefonen på det rette tidspunkt og ventede ... og ventede. Der skete ikke noget. Lægen havde åbenbart glemt hende. Det viste sig, at lægen havde ringet op fra et nummer, der ikke stod i kvindens telefonbog på smartphonen. Og da hun ingen telefonsvarer havde, fik hun heller ikke nogen meddelelse per SMS om opkaldet. Først dagen efter gik sagens rette sammenhæng op for hende: Hun havde blokeret ukendte numre. Den manglende mulighed for at skelne mellem hemmelige numre og numre, der ikke står i telefonbogen, gjorde, at hun ikke kunne modtage opkald fra ukendte ikke-hemmelige telefonnumre. Problemet er det samme på både iPhone- og Android-enheder.

 2. Den praktiserende læge og tilbageringning. En anden kvinde havde dog digital telefonsvarer, men havde slået hemmelige såvel som ukendte numre fra. Mange praktiserende læger lader deres tilknyttede patienter ringe dem op mellem kl. 8 og 9 om morgenen til konsultation senere på formiddagen. Hos nogle af dem bliver man nødt til at ringe op gang på gang med korte mellemrum for at sikre sig at komme igennem i løbet af denne ene time. Man når måske at ringe op 10-30 gange, før man kommer igennem. Det skyldes, at lægen blot har en enkelt telefonlinje ind i sin praksis. Andre læger er så flinke at lade deres telefonsvarer fortælle dem, hvilket nummer patienten har i telefonkøen og så tilbyde at ringe dem op, når det er deres tur. Det kan lægen gøre, fordi denne har mere end én indgående telefonlinje. Tager man imod denne service, hører man måske slet ikke telefonen ringe, når lægen ringer tilbage, for denne ringer fra et andet nummer. Der er ingen lyd eller vibration fra telefonen, blot en notifikation på skærmen, når der er lagt en meddelelse på telefonsvareren. På grund af blokeringen af både hemmelige og ukendte numre hørte hun ikke nogen opringning og nåede derfor ikke at komme til læge den dag.

 3. Ingen tilbageringning fra telefonkøen. På tilsvarende vis ringede hun op til sit mobilselskab CBB, som har en tilsvarende service med at tilbyde at ringe tilbage, hvis man kommer til at vente længe i telefonkøen. CBB har ingen mangel på indgående og udgående telefonforbindelser. Hun accepterer at blive ringet op, men hører slet ikke fra teleselskabet. Senere opdager hun, at hun har modtaget en SMS om, at CBB har forsøgt at ringe til hende to gange uden at kunne få fat på hende. Selskabet tilbyder at ringe en tredje gang. Hun har blot ikke modtaget noget opkald, fordi ukendte telefonnumre er blokerede!


Der MÅ være en bedre måde at håndtere blokering af henholdsvis hemmelige og ukendte numre. Giv dog mobilabonnenterne mulighed for at blokere hemmelige numre særskilt eller endda det enkelte hemmelige nummer. Man kan blot blokere et bestemt hemmeligt nummer i opkaldslisten – det kan virkeligt ikke være svært at implementere!


Tilføj en ekstra funktion i telefon-appen til blokering af et specifikt opkald, uden at abonnenten selv kender nummeret, mens teleselskabet gør! Derfor kan det også let lade sig gøre. Derved sikres opkalderens anonymitet. Det er blot en enkel udvidelse af en kommunikationsprotokol.

Sådan blokerer du et enkelt telefonnummer på en iPhone

På en iPhone gør du følgende for at blokere et nummer, hvorfra der er ringet før:

 1. Åbn Telefon-appen. 
 2. Tryk på fanebladet Seneste nederst på skærmen.
 3. Find det berørte nummer, der skal blokeres og tryk på det lille "i" i cirklen ude til højre.
 4. Rul ned og find nederst med rødt ordet Bloker. Tryk på det.
 5. En lille menu dukker op nederst på skærmen. Tryk på det røde Bloker kontakt
 6. Voila! Nu er telefonnummeret blokeret.

Vid dog, at call centrene, der ringer til dig på denne måde, har en række telefonnumre at ringe fra, og hvis de ringer igen, er det højst sandsynligt fra et andet. Men de har et begrænset antal numre, så på et eller tidspunkt har du blokeret tilstrækkeligt mange af dem til, at de ikke kan ringe til dig mere. 

Hvis du synes, at det er besværligt, så læs længere nede i teksten for at finde apps, der kan bistå dig med dette uden så meget arbejde.  

Bloker et telefonnummer på en Android-telefon

Har du en Android-telefon fra Samsung, Huawei, HTC, Sony m.m. kan du følge denne procedure for at blokere et telefonnummer, der står i opkaldslisten:

 1. Åbn opkaldsappen.
 2. Tryk på Mere (de tre lodrette prikker) > Opkaldshistorik.
 3. Tryk på et opkald fra det nummer, du vil blokere.
 4. Tryk på Bloker/rapportér spam.

Tip! Hvis den visuelle telefonsvarer er aktiveret, bliver opkald fra blokerede numre ikke stillet videre til telefonsvareren.

Bloker ukendte numre:

 1. Åbn opkaldsappen.
 2. Tryk på Mere (de tre lodrette prikker).
 3. Tryk på Indstillinger > Blokerede numre.
 4. Aktivér Ukendt.

Dette blokerer opkald fra hemmelige eller ukendte numre. Du modtager stadig opkald fra andre telefonnumre, der ikke er gemt i dine kontakter. 

Fjern blokeringen af et nummer:

 1. Åbn opkaldsappen.
 2. Tryk på Mere (de tre lodrette prikker).
 3. Tryk på Indstillinger > Blokerede numre.
 4. Ud for det nummer, du vil fjerne blokeringen af, skal du trykke på Ryd > Fjern blokering.

💡Tip! Hvis du har modtaget opkald fra nummeret, mens det var blokeret, vises disse ikke i opkaldshistorikken.

Læs herunder, hvordan du automatisk blokerer opkald fra numre, som andre i samme situation som dig allerede har blokeret.

Apps til blokering af opkald

Da problemet med telemarketing og fupopkald har eksisteret i en årrække – ikke kun i Danmark – men også i andre lande, er der udviklet en række blokeringsapps, der kan downloades og installeres på din smartphone. Nogle er gratis og viser reklamer, mens andre koster penge eller kræver abonnement.

De gratis apps blokerer en del numre. Nogle brugere oplever imidlertid, at telemarketing-opkald stadigt i et vist omfang går igennem til dem uden at blive stoppet. Man kan undre sig over dette, men man kan forestille sig en grund.

De gratis apps er, som navnet siger, gratis, men ikke omkostningsfrie at udvikle eller vedligeholde. Der skal være en server, hvorfra listen over blokerede numre til stadighed kan ajourføres og downloades til telefonen, eller opkaldsnumre kan tjekkes op mod, før opkaldet accepteres. Det koster naturligvis penge.

Udviklerne ikke fuldstændigt altruister, der af egen lomme betaler for, at alverden kan blokere uønskede opkald. Udviklerne bag skal således tjene penge på andet end at sælge apps eller abonnementer på tjenester i appen. Hvordan kan de gøre det?

Jo, hvis nu telemarketingsfirmaer føler sig generet af, at mange mobiltelefonbrugere blokerer dem, er det så ikke nærliggende, at disse firmaer betaler appudviklerne for alligevel at lade dem slippe igennem filtret, så de fortsat kan ringe brugerne op? I hvert fald skriver mange brugere om fortsatte marketingsopkald i kommentarerne i appbutikkerne.

Andre blokeringsapps er reklamefinansierede. Hvis du villig til at kigge og trykke på reklamer på din telefon, så er det for så vidt gratis at benytte disse apps.

Atter andre gratis blokeringsapps er blevet fjernet fra appbutikkerne, fordi de bad om for mange rettigheder under installering og benyttede disse til at indsamle mange oplysninger om brugeren og dennes telefon, som blev solgt videre til såkaldte databrokere, der sælger profiler med brugernes interesser og kontaktoplysninger videre til andre virksomheder, der så kan udnytte dem til at sende spam-mails eller målrettede onlinereklamer til smartphone-brugerne.

Vil du gerne slippe for reklamer eller en ”korrupt” blokeringsapp, så det kan være en god idé enten at betale for den eller endda betale for et abonnement, så udviklerne bag kan leve af deres app og service - uden at skulle gå på kompromis med deres integritet. Dermed kan de modstå anmodninger fra telemarketingfirmaer, som er villige til at betale for en genåbning af deres blokerede pulje af telefonnumre, eller at skulle leve af at vise reklamer på din telefon.

Hvilke blokeringsapps findes der?

Du kan finde apps, der blokerer telemarketing og fupopkald i din smartphones appbutik (App Store for iPhone eller Play Butik for Android-telefoner) ved at søge i den efter ordet ”blokering”.

Vær opmærksom på, om de er helt gratis; om der er ”køb i appen” som f.eks. et abonnement; eller om der skal betales for hente appen. Nedenstående lister over blokeringsapps for iPhone- og Android-telefoner er ufuldstændige.

iPhone:

 • Black List Call - gratis
 • Truecaller – køb i app
 • SMS Blocker – køb i app
 • Numbo Caller ID & Call Blocker – køb i app

Android:

 • 180 – Se, hvem der ringer – reklamefinansieret og gratis
 • Stop Call Me - Community Call Blocker – reklamefinansieret og med tilkøb i app
 • Calls Blacklist - Bloker opkald og SMS – reklamefinansieret og med tilkøb i app
 • Opkaldsblokering og SMS-blokering – reklamefinansieret og gratis
 • Blacklistcall - Block numbers – reklamefinansieret og gratis

Har du allerede oplyst dine kortoplysninger ved et opkald?

Hvis du har taget imod et ”tilbud” via et uopfordret telefonopkald fra ”Microsoft Support” om fjernelse af malware via fjernsupport på din Windows-pc og har oplyst dine VISA/MasterCard-oplysninger til den fremmede, bør du hurtigst muligt ringe til din bank eller Nets for at få lukket dit plastikkort. Ellers risikerer du at betale for deres service - ikke blot 300 kr., som der blev sagt i telefonen - men måske snarere 3.000 kr.

Hvordan kan telemarketingfirmaer ringe mig op, selvom jeg har hemmeligt nummer?

For år tilbage oplevede tjenester som De Gule Sider og 118, at "robotter" via nettet og søgning på tjenesterne systematisk fik vist alle abonnenters telefonnumre og kontaktoplysninger og dermed høstede samtlige danske telefonnumre.

Hvis dit telefonnummer stod der dengang, og du ikke har ændret det efter skiftet til hemmeligt nummer, kan det være at telemarketingfirmaet har fået dit telefonnummer ved køb af en databasehøst fra dengang.

Men i virkeligheden er det slet ikke nødvendigt at "høste" telefonnumre på denne måde. I Danmark har vi 8-cifrede telefonnumre. Det betyder, at der "kun" er ca. 100.000.000 mulige telefonnumre. Da vi i Danmark ikke mere har en opkaldsafgift ved opringning - f.eks. 25 øre, som det var engang - koster det ikke noget at ringe forgæves til et telefonnummer, der ikke eksisterer eller ikke går igennem.

Det vil sige, at en opringningscomputer blot kan løbe alle de 100 millioner numre systematisk igennem og omstille til en person i call centret, når samtalen går igennem - og det koster kun noget for firmaet, når en person løfter røret. Det er enkelt og let - og derfor hjælper et hemmeligt telefonnummer overhovedet ikke i denne situation. 

Og er du først én gang blevet ringet op af et udenlandsk call center, vil det højst sandsynligt ske igen, fordi disse sælger kontaktoplysningerne indbyrdes mellem hinanden - især hvis det er lykkedes at narre penge ud af dig før. 

Seneste kommentarer

16.09 | 14:45

Ja, og hvor kan man dog ønske at langt flere russere fik VPN-tilgang til verden uden for de putinstyrede kanaler. -

01.06 | 09:36

Lyt til Danmarks bedste radiostationer og podcasts gratis på https://www.megaradio.dk/

01.05 | 11:41

God funktionel beskrivelse.
Appen Flyt til Ios har dog fået rigtig dårlig kritik, men heldigvis har jeg gode erfaringer med Samsungs Smart Switch.

30.12 | 10:15

glædelig jul og godt nytår
til jer alle
hilsen kurt

Del siden