10-09-2021

MitID er nu i gang med at erstatte NemID

Den 18. august 2021 startede skiftet fra det nuværende NemID til det nye MitID. Det kommende halve års tid skal brugerne af NemID skifte over til MitID. Der lægges op til, at du hovedsageligt skal benytte din smartphone eller tablet til at logge på med MitID, men der er også andre muligheder. Papnøglekortet falder således bort. 

Baggrunden for MitID

Digitale løsninger bliver erstattet af nye over tid. Det gør de, fordi de skal være sikre og kunne følge med udviklingen. MitID lever op til de nyeste standarder for sikkerhed, så danskerne også i fremtiden kan færdes trygt på nettet.

Derfor bliver NemID til MitID: Dit kommende bevis for, hvem du er, når du logger ind, godkender handlinger eller har brug for at underskrive digitalt.

Umiddelbart vil du ikke opleve den store forskel, når du først får MitID – ud over at du f.eks. ikke længere skal bruge dit nøglekort eller nøgleapp.

Men der er forskelle. Forskelle, der betyder, at det bliver vanskeligere at misbruge MitID, og at det bliver nemmere at videreudvikle MitID til en hverdag, hvor teknologi hjælper os med stadigt mere.

Mere tryghed

For at få MitID skal du følge en selvbetjeningsproces, som du omhyggeligt skal gå igennem. Det skyldes bl.a., at myndighederne skal være sikre på, at der ikke er andre, der udgiver sig for at være dig.

Med MitID kommer også nye sikkerhedsforanstaltninger. F.eks. får du besked, hvis MitID-appen aktiveres på en ny enhed. Du kan også vælge at få besked, hver gang dit personlige MitID bliver anvendt. Det er dog stadig vigtigt, at du passer godt på dit personlige MitID.

Nye regler

Både NemID og MitID er sikre løsninger, men MitID skal blive ved med at være sikker i mange år frem. Der er derfor skærpede krav til sikkerheden i det kommende MitID. I praksis betyder det nye processer for, hvordan man kan få et digitalt ID. Brugernes identitet skal bekræftes ud fra nye regler, som går spadestikket dybere, end hvad der hidtil har været behov for. Årsagen er, at kravene til sikkerhed på it-området har ændret sig meget, siden NemID blev lanceret i 2010.

For nogle borgere vil de skærpede krav få betydning for overgangen til MitID. Der er nemlig behov for, at de ID-oplysninger, som er knyttet til deres NemID, opdateres, før de kan få MitID. I praksis er der tale om, at borgerne bekræfter deres NemID-identitet. Det gælder primært for de borgere, som har fået udstedt NemID online samt nogle af dem, der har fået NemID via deres bank.

Identiteten bekræftes digitalt

Digitaliseringsstyrelsen har udviklet en digital proces, som skal gøre det muligt for borgerne at opdatere deres oplysninger selv.

Med den seneste opdatering af NemID-nøgleapp er det nu muligt at scanne sit pas og dermed bekræfte sin identitet. Processen minder om den proces, der er kendt fra oprettelsen af et digitalt kørekort. Ved at scanne sit pas online hæves sikkerhedsniveauet i NemID automatisk, og borgerne vil leve op til kravene for at få MitID.

Borgerne bliver kontaktet

Fra august 2021 vil de borgere, der skal opdatere deres oplysninger, blive kontaktet direkte af Digitaliseringsstyrelsen via e-Boks eller Digital Post. Alle brugere af NemID-nøgleappen vil dog allerede nu kunne opleve at se muligheden i NemID-nøgleappen, hvis de henter den nyeste opdatering.

Brugere, der skal opdatere deres ID-oplysninger, men ikke har mulighed for at gennemføre processen i NemID-nøgleappen, vil få stillet andre muligheder til rådighed for at få MitID.

Din bank kan henvende sig til dig via Digital Post eller e-Boks for at opfordre dig til at skifte over til MitID.

Opdateringen til MitID vil løbende ske hen over et halvt år for de 5,43 millioner borgere, der allerede har et NemID. Du skal ikke være bange for, at dit NemID ikke længere virker – det fortsætter det med, indtil du har skiftet til MitID - og selv da skal du beholde dit NemID-nøglekort eller -app, for ikke alle hjemmesider og apps, der har benyttet denne legitimationsform vil fra dag 1 have skiftet over til MitID. Gem derfor dit gamle NemID-nøglekort eller NemID-nøgleviser et stykke tid endnu indtil alle tjenester er opdateret.    

Det skal du bruge

NemID-nøgleappen kan hentes i App Store (kræver iOS 9.3 eller senere) eller i Play Butik (kræver Android 6.0 eller senere). For at ID-oplysningerne kan opdateres, er det nødvendigt, at du har en smartphone, der kan aflæse chippen i dit pas. Det kan de fleste Android-telefoner og modellerne iPhone 7 og opefter. Du skal også have et gyldigt dansk pas, og det skal være udstedt efter 1. januar 2012, da pas før denne dato ikke indeholder en chip.

Bemærk, at NemID og NemID-nøgleappen stadig virker fuldstændig som det plejer. Den seneste opdatering af nøgleappen betyder ikke noget for dit brug af NemID eller for NemID-nøgleappens grundlæggende funktion.

Forskelle mellem NemID og MitID

Først lidt statistik. I juni 2021 var der:

 • 5,43 millioner borgere, der havde et NemID, hvoraf 161.000 udelukkende var til netbank.

 • Der var 5,84 millioner indbyggere i Danmark i 2. kvartal af 2021. Dermed er der ca. 7 procent af befolkningen, der ikke har NemID. Det er færre end antallet af børn under 15 år. Der er dog også danskere og pensionister, der bor i udlandet - f.eks. folkepensionister der har slået sig ned i Spanien eller Tyrkiet - som har NemID. Dermed kommer tallet til at passe.

 • 64,6 procent af alle disse benytter deres smartphone til at logge på, godkende eller underskrive dokumenter og aftaler med NemID-signaturen.

 • 94 pct. af brugerne var tilfredse med NemID.

 • 98 pct. af brugerne var tilfredse med NemID-nøgleappen.

Der er nogle umiddelbare forskelle mellem det gamle NemID og det nye MitID:

 • Med MitID kan du ikke benytte dit CPR-nr. som bruger-id. Du skal vælge dit eget bruger-id på mindst 6 tegn – og det skal være unikt blandt de 5,43 millioner brugere.

 • Mange vil ikke længere skulle indtaste en adgangskode, som de gjorde med NemID.

 • Papnøglekortet udgår helt. Der vil ikke være noget trykt nøglekort til brug sammen med MitID. Der er to andre måder at logge på og underskrive med MitID. 

 • NemID-nøgleviseren udgår til fordel for MitID-kodeviseren. Hvor NemID-nøgleviseren kostede 99 kr. at anskaffe, er MitID-kodeviseren gratis. Mens NemID-nøgleviseren skulle skiftes ud hver 3. år, holder MitID-kodeviseren i 10 år. Du skal allerede have et MitID for at kunne bestille en MitID-kodeviser. Du kommer til at kunne gøre det her.

 • For svagtseende findes en MitID-kodeoplæser, der på dansk eller engelsk kan oplæse de 6 cifre, der skal indtastes. Man kan tilslutte høretelefoner via et mini-jack-stik, så andre ikke kan lytte med. Du kan benytte dine earplugs af den ældre type med mini-jack-stik, ikke de nye Apple Lightning- eller Android USB-C-stik. MitID-kodeoplæseren kan holde til ca. 10 års normal brug. Der kræves, at du allerede har MitID for at bestille en MitID-kodeoplæser. Læs mere her.

 • NemID-nøgleappen udgår til fordel for en tilsvarende ny MitID-app.

Den nye MitID-app

MitID-appen, der erstatter NemID-nøgleappen, benyttes til det samme. Der er dog nogle forskelle mellem de to:

 • Der kan være op til tre brugere på MitID-appen. Til sammenligning kan der kun være én bruger af NemID-appen. Det betyder, at en tablet eller smartphone med MitID-appen kan deles mellem op til tre medlemmer af husstanden. Det betyder, at ægtefælle eller børn fra 13-års alderen kan være med i f.eks. forældres MitID-app. Eller at en bedsteforælder kan lægge sit barnebarns MitID i sin MitID-app. 

 • Det er også praktisk, hvis du har flere MitID’er – f.eks. et i forbindelse med dit arbejde, som bestyrelsesmedlem i din forening eller virksomhed, og et privat MitID.

 • Du får vist lidt mere information i MitID- end i NemID-nøgleappen, om i hvilken anledning der logges på. Det er en ekstra sikkerhed for dig, så du ikke uforvarende kommer til at bekræfte en IT-kriminels indtrængen i din netbank eller foretager en onlinebetaling. Du ser, hvilket beløb der er involveret i transaktionen, og til hvilken bankkonto.

Hent MitID-appen i App Store eller Play Butik.

Læs mere om MitID-appen her.

MitID-chip

Til medarbejdere i større virksomheder med arbejdsbetingede behov, samt mindre firmaer og selvstændige erhvervsdrivende, hvor de f.eks. skal bruge MitID mange gange i løbet af en dag (højfrekvent brug) eller har brug for det højeste sikkerhedsniveau, kommer der en chip (U2F-enhed).

Via denne chip kan du kommunikere direkte med en smartphone, tablet eller computer via bluetooth, NFC (ligesom kontaktløs betaling) og USB. Man skal trykke på chippen for at bevise, at man rent faktisk er i besiddelse af den, og dette skal kombineres med brugernavn og adgangskode. Privatpersoner, der ønsker et identifikationsmiddel på højeste sikkerhedsniveau, kan selv vælge at tilkøbe den, ligesom NemID-nøgleviseren kan tilkøbes i dag.

På denne måde gives der mulighed for, at alle - både privat, offentligt og i virksomheder - kan lave handlinger online på en meget sikker måde.

Hvem står bag MitID?

MitID er resultatet af et veletableret og unikt samarbejde mellem det offentlige og pengeinstitutterne. Det fælles ønske i MitID-partnerskabet er at skabe sammenhæng for slutbrugerne på tværs af den private og den offentlige sektor – og ikke mindst styrke den digitale infrastruktur i Danmark.

MitID-partnerskabet blev etableret i 2016 efter en udbudsrunde, hvor alle private virksomheder kunne byde ind på et samarbejde om MitID. Digitaliseringsstyrelsen repræsenterer staten, de danske regioner og kommunerne, mens de danske pengeinstitutter er repræsenterede ved FR I – et datterselskab til Finans Danmark.

Se mere her - få MitID nu!

Hør og se Mette fra Frederiksberg Bibliotek, der i en 4 minutter lang video på dansk med undertekster fortæller og viser, hvordan du selv kan skifte til det nye MitID – også før du har modtaget et brev med opfordring til det.

Læs meget mere om MitID hos Digitaliseringsstyrelsen her.

Seneste kommentarer

16.09 | 14:45

Ja, og hvor kan man dog ønske at langt flere russere fik VPN-tilgang til verden uden for de putinstyrede kanaler. -

01.06 | 09:36

Lyt til Danmarks bedste radiostationer og podcasts gratis på https://www.megaradio.dk/

01.05 | 11:41

God funktionel beskrivelse.
Appen Flyt til Ios har dog fået rigtig dårlig kritik, men heldigvis har jeg gode erfaringer med Samsungs Smart Switch.

30.12 | 10:15

glædelig jul og godt nytår
til jer alle
hilsen kurt

Del siden